V A R A U S E H D O T

Varaamalla kohteen olet tutustunut seuraaviin varaus- ja peruutusehtoihin ja talon sääntöihin sekä hyväksynyt ne.

Huvila vahvistetaan varatuksi vasta sitten, kun olemme saaneet ja vahvistaneet tarvittavat tiedot laskutusta varten asiakkaalta. Vuokrasumma tulee maksaa kokonaisuudessaan ennen vuokrausajankohdan alkamista.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Peruutus- ja muutosehdot*
Peruutus on tehtävä aina kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info@villakajuutta.fi. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun tieto peruutuksesta on tullut vuokraajalle. Toimistoajan ulkopuolella ilmoitettu peruutus (ma-pe 8-16, la 10-18) katsotaan tapahtuneeksi seuraavana toimistopäivänä.

Mikäli asiakas muuttaa varausta (loman ajankohtaa, lisäpalveluja tai henkilömäärää), on vuokraajalla oikeus periä tästä aiheutuvina muutoskuluina 50 euroa. Muutos on tehtävä viimeistään 29vrk ennen varausajankohdan alkua. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Mikäli peruutus tehdään vähintään 28vrk ennen majoituksen alkua, palautetaan ennakkomaksu lukuunottamatta peruutus- ja toimistokuluja (peruutus- ja toimistokulut 150e). Peruutuksen tapahtuessa 28-21vrk ennen majoituksen alkua, pidätetään ennakkomaksu (ennakkomaksu 30% vuokrauksen hinnasta). Jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 21vrk ennen majoituksen alkua, eikä lomakohdetta saada uudelleen vuokratuksi, peritään koko maksu.

Jos lomakohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, asiakkaalla ei ole oikeutta vuokran palautukseen. Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

*yllä mainitut peruutus- ja muutosehdot eivät koske Airbnb:n kautta tehtyjä varauksia

Vuokraajan oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (Force Majeure), vuokraaja voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada vuokraajalle maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan tai asiakkaan vieraan häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, voi vuokraaja peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

Ylivoimainen este

Vuokraaja ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (Force Majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot, epidemiat tai luonnonilmiöt), joka ei ole johtunut vuokraajasta ja jonka seurauksia vuokraaja ei ole kohtuudella voinut estää.

COVID-19
COVID-19 (koronavirus) epidemian johdosta aiheutuvat rajoitukset, maailmanlaajuiset tai paikalliset matkustusrajoitukset eivät muodosta Force Majeure - tilannetta, koska epidemiassa asetettavat rajoitukset eivät ole ennakoimattomia. Täten sovellamme peruutukseen ylläolevia Villa Kajuutan normaaleja peruutus- ja varausehtoja.

Huomautukset ja valitukset

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan lomakohteen omistajalle. Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana omistajalle, katsotaan lomakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmotettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä vuokraaja ole niistä korvausvelvollinen.

Talon säännöt

- Check-in milloin tahansa klo 15:00 jälkeen, Check-out klo 12:00 mennessä (ellei toisin ole sovittu).

- Kohde sijaitsee rauhallisella alueella. Musiikin soittaminen ulkona on kielletty! Naapurit on huomioitava etenkin klo 22-07 välisenä aikana, jolloin naapureille kuuluva ylimääräinen metelöinti on kielletty. Normaali oleskelu kuitenkin ulkona sallittu klo 22.00 jälkeen.

- Loma-asuntoa saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu varausta tehdessä. Asuntovaunun tai teltan käyttö lomakohteen tontilla ilman lupaa on kielletty. Lisähenkilöistä veloitamme 25/hlö/vrk.

- Lemmikkieläimet eivät ole sallittuja mökissä.

- Kohde (myös ulkotilat) tulee olla luovutettaessa siistissä kunnossa (roskat ulkoroskiksessa, tavarat omilla paikoillaan, tiskit tiskattuna..) tai perimme lisäsiivousmaksun alkaen 200e. Siivouspalvelun voi etukäteen sovittuna tilata myös erikseen, etukäteen tilattuna hinta alk. 150e.

- Tupakointi on ehdottomasti kielletty kaikissa sisätiloissa ja huvimajassa! Mikäli ohjetta ei ole noudatettu, veloitetaan jälkikäteen tuuletusmaksu.

- Ilmoita vuokraajalle, jos kohteessa on oleskelunne aikana rikkoutunut jotakin. Asiakas on velvollinen korvaamaan kaiken vuokrakohteelle aiheuttamansa vahingon.

- Mikäli talon sääntöjä ei noudateta tai asiakas käyttäytyy häiritsevästi, voidaan joutua keskeyttämään vuokraus välittömästi. Tästä johtuen vuokranantaja ei ole velvollinen korvaamaan menetettyä vuokrausta eikä osallistumaan muihin kuluihin.